Mr Leather Poland 2013

March 15, 2013toMarch 17, 2013

Mr. Leather Poland is the title, which is awarded to the winner of elections in a year.

Mr Leather Poland

Mr. Leather Poland is an honor and an obligation to represent the Polish community in leather and fetish in Poland and abroad.

Mr. Leather Poland to tytuł, który przyznawany jest zwycięzcy wyborów na rok. Mr. Leather Poland to zaszczyt i obowiązek do reprezentowania polskiej społeczności skórzanej i fetyszowej w Polsce i poza jej granicami.

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply